Fejø Vandværk

Nyheder


31-01-2024

Borehulls pumper skiftet i Vester og Øster

Der er sat nye pumper ned i boringer på Vesterby.
Grundet El-fejl på Cerius ledningsnet er pumpe motorer brandt af


16-01-2024

Filter service Østerby og Vesterby

Filter service udført
- filter sand kontrolleret
- kompresorer efterset filtre udskiftet
- Ilt målt


22-11-2022

Filter service Østerby og Vesterby

Alm. periodisk eftersyn af filtre og kompressorer samt skift af div. filtre.
Desuden beholder tjek iht beholder tryk direktivet


27-10-2022

Borehuls sensor skiftet Øster ude

Sensor til måling af nedsænkning af vandspejl i boring.


16-11-2021

Filter service

Kemic Vandrens har lavet service tjek


25-10-2021

Udskiftning af rør og ventiler Vester filterhus

Større arbejde vedr. udskiftning af råvandsrør indpumpning og ventiler /motorer på filter anlæg


14-09-2021

Ventil og aktuator service i Vester filter anlæg

To luft motorer blev skiftet. Var utætte


12-07-2021

Ny Borehuls pumpe nedsat i Øster inde

Borehuls pumpe skiftet efter konstatering af faldende kapacitet


06-07-2021

Service borehuls pumpe Øster inde samt Vesetr på grund

Øster pumpe skal kontrolleres give for lidt vand. Sensor rør etableres i både Vester grund og Øster inde


11-05-2021

Ny luge på rentvandstank i Øster

Inspektionsluge til rentvandstank i Øster er udskiftet til dobbelt lågs luge.


19-01-2021

Beredskabsplaner opdateret

Opdatering af:
Beredskabsplan 2021
Kontaktplan 2021
Alarmeringsplan 2021


16-01-2021

Inspektion rentvandstanke

Danvatec laver inspektion af rentvandstanke.
Fejl på flange samling i rentvandstank Øster.
Reparation aftales snarest.
Luge til rentvandstank Øster skal sikres med dobbelt låg.


17-12-2020

Overvågningssytem genindkobles

Aktiv El hyret til genopkobling af overvågningssystem efter Contech konkurs.


21-10-2020

Filter service

Filter service Øster udført af Kemic.
Secondær filter har været ude af drift.


01-10-2020

Ny råvandsstation Øster

Næstved brøndborer renoverer udenvendig brønd i Øster


17-09-2020

Filter service

Udførelse af filter service Vester af Jysk Vandrens


26-05-2020

Overvågningssystem

Implementering af digital overvågning Øster og Vester


03-09-2019

Kompressor service Øster

Årligt eftersyn Reno kompressor


Ved behov for kontakt til dit vandværk

 

Finn Iversen (formand)
Vandværkspasser

Vandværks telefon: 20686873

Akut telefon: 31240596

Mail: fejoevand@gmail.com

Vandets hårdhed målt:

Østerby 28 dH

Vesterby 28dH

Vandets hårdhedsgrad: º dH


Senest målt den:


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt