Fejø Vandværk

Bestyrelse

 

Finn Iversen

Formand
Mobil: 31240596
Mail: ivi@mail.dk 

Dataansvarlig iflg. persondatalov af 25.05.18 

Astrid Engelund

Bestyrelses medlem
Mobil: 26830596
Mail: astride@mail.tele.dk

 

Martin Norman

Næstformand
Mobil: 30 95 30 59
Mail: martin@morel.dk

 

 

Ole Wallin

Bestyrelsesmedlem
Mobil: 24888870
Mail: pilemosegaard@gmail.com

 

Steen Knigaard

Bestyrrelsesmedlem
Mobil:23608348
Mail: knigaard@msn.com

 

 

 

 

 

 

Erik Dahl

Suppleant
Mobil: 20230093
Mail: erikdahl@post.tele.dk

 

 

Henning Pedersen

Suppleant
Mobil:23246014
Mail: henningp4944@yahoo.dk

 

Laust Spandet Jensen

Revisor
Mobil:21637757
Mail: laust@fejoefrugt.dk

Niels Sloth Larsen

Revisor
Mobil:40293288
Mail: 
nslarsen@mail.tele.dk

 

Jørgen Andersen

Revisorsuppleant
Mobil:21676848
Mail: joergenerikandersen@gmail.com

 

Dorthe Rasmussen

Ekstern kasserer
Mobil:54711471
Mail: info@drrevision.dk

Databehandler iflg. persondatalov af 25.05.18

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

Ved behov for kontakt til dit vandværk

 

Finn Iversen (formand)
Vandværkspasser

Vandværks telefon: 20686873

Akut telefon: 31240596

Mail: fejoevand@gmail.com

Vandets hårdhed målt:

Østerby 28 dH

Vesterby 28dH

Vandets hårdhedsgrad: º dH


Senest målt den:


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt