Fejø Vandværk

Ved behov for kontakt til dit vandværk

 

Finn Iversen (formand)
Vandværkspasser

Vandværks telefon: 20686873

Akut telefon: 31240596

Mail: fejoevand@gmail.com

Vandets hårdhed målt:

Østerby 28 dH

Vesterby 28dH

Vandets hårdhedsgrad: 0.0º dH


Senest målt den:


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt